Grup ProArt Paco Merino

El grup ProArt Paco Merino es va constituir a finals del 2002, quan alguns amics d’en Paco van pensar que la qualitat i el volum de la seva obra mereixien que se’n garantís la conservació i la difusió. La seva malaurada mort, l’11 d’agost de 2004, va refermar la nostra voluntat de tirar endavant noves activitats, sense ànim de lucre, per recordar la seva figura i la seva obra.
El Premi vol contribuir a augmentar el prestigi i la bona tradició que ja existeix a Granollers i a la comarca pel que fa a les arts plàstiques, i, en especial, a encoratjar l’esperit artístic, inconformista, obert i creatiu com pocs, que representava Paco Merino.

Organitza Premi Pintura Paco Merino

Colaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco Merino

Col·laboradors Premi Pintura Paco Merino

Colaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco MerinoColaborador Premi Pintura Paco Merino